Rytmisk gymnastikk (fra 3 år-)

Onsdag kl. 16.15 - 17.30 - Treningsavgift kr. 1250 pr. år - Medlemskontingent kr. 350 pr. år

Hva er rytmisk gymnastikk?

Rytmisk gymnastikk er en av de få idrettene som kun finnes for jenter/kvinner. Å holde på med rytmisk gymnastikk gir allsidig trening av kroppen, god kroppsbevissthet og selvtillit.

Rytmisk gymnastikk er en kombinasjon av kroppstekniske vansker, redskaper i bevegelse og dans til musikk. Med kroppen skal man gjøre ulike vansker innenfor hovedgruppene; hopp/sprang, balanser, piruetter og bølger/bevegelighet. Det skal også være rom for dansetrinn og bevegelser som passer til musikken. Samtidig skal man håndtere et redskap.

Det finnes fem ulike redskaper: Tau, ring, ball, køller og bånd.

Hva kan du forvente av oss?

Punktlige og organiserte trenere som ser utøverne og tilpasser aktiviteter til den enkeltes nivå. Trenere skal være gode forbilder, skape trivsel og forebygge utenforskap. De skal være positive og gi ros, være åpne for tilbakemeldinger.

Hvordan kan du som foreldre/foresatt bidra til en god opplevelse?

Støtt opp om foreningens arbeid – gjennom foreldremøter forankres turnens og foreningens verdisyn. Møt fram til oppvisninger og treninger – du er viktig både for utøverne og miljøet. Gi oppmuntring til alle utøverne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i turnfamiliene lenge.

Hva forventer vi av deg som forelder?

 • Oppdatere kontaktinformasjonen i medlemsystemet hvis den endres.
 • Som medlem er dere forpliktet til å følge Vennesla Turnforening sine regler.
 • Medlemmene forplikter seg til å si fra til den enkelte trener om fravær.
 • Hvis man ikke gir beskjed og medlemmet er borte fra trening 3 ganger, går plassen til noen andre.
 • Vennesla Turnforening tilstreber 2 dugnader/lotteri i løpet av året.
 • Ta stilling til dette ved innmelding i foreningen. Det går evt an å frikjøpe seg fra dette.
 • Ta alltid kontakt med treneren som har ansvar for ditt barn om det er noe du lurer på, ønsker å informere om angående barnet ditt og/eller trening.


Praktisk informasjon:

Man kan ha to prøvetimer før innmelding. Plassen blir da ledig for andre.

Ved de større partier vil man fordele barna på flere trenere, dvs i grupper på 12.

Dere skal få utdelt trener informasjon på første trening, mangler du dette, ta kontakt med trener på treningen.

 • Det er forbudt med tyggegummi på trening
 • Langt hår må festes i strikk
 • Det er ikke lov å ha på seg smykker, øredobber o.l på trening
 • Medlemmene må ha tøy som det er lett å bevege seg i. Helst ikke tøy med hetter eller snorer som er lett å henge seg fast i.
 • Man må ha med seg vannflaske
 • Man må ta av seg sko før man går inn i hallen. For de partiene som skal ha sko, må man ha lyse såler.
 • Medbrakt mat må spises oppe i andre etasje.
 • Husk å rydde opp etter deg/dere.