Troppsgymnastikk

styrke, bevegelighet, spenst og koordinasjon

Hva er troppsgymnastikk?

Turn er en av de idrettsgrener som i sum gir best trenings-verdi i forhold til styrke, bevegelighet, spenst og koordinasjon. Å være aktiv i turn bringer også med seg store fordeler ved utøvelse av andre idretter: Mangfoldighet er stikkordet. Turn er beskrevet som en forbindelse mellom kunst og sport.

For barn fra 6-12 år har vi utviklet Idrettens grunnstige 1 og 2 som til sammen utgjør NGTFs konsept for breddeaktivitet. Her får barna grunnleggende motoriske ferdigheter som er viktig for all idrett. Fra man er 6 år kan man også delta på oppvisningsstevner.

Utøver får et eget hefte som danner utgangspunktet for treningene. Heftet inneholder 10 øvelsesgrupper. Hver av gruppene er delt inn i 10 trinn etter økende vanskelighetsgrad. Dette skal sikre god variasjon og gir mulighet til å differensiere timen på en enkel måte. Gjennom øvelsene får barna utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og romorienteringssansen, både individuelt og i samarbeid med andre.

Hva kan du forvente av oss?

Punktlige og organiserte trenere som ser utøverne og tilpasser aktiviteter til den enkeltes nivå. Trenere skal være gode forbilder, skape trivsel og forebygge utenforskap. De skal være positive og gi ros, være åpne for tilbakemeldinger.

Hvordan kan du som foreldre/foresatt bidra til en god opplevelse?

Støtt opp om foreningens arbeid – gjennom foreldremøter forankres turnens og foreningens verdisyn. Møt fram til oppvisninger og treninger – du er viktig både for utøverne og miljøet. Gi oppmuntring til alle utøverne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i turnfamiliene lenge.

Hva forventer vi av deg som forelder?

Oppdatere kontaktinformasjonen i medlemsystemet hvis den endres.

Som medlem er dere forpliktet til å følge Vennesla Turnforening sine regler.

Medlemmene forplikter seg til å si fra til den enkelte trener om fravær.

Hvis man ikke gir beskjed og medlemmet er borte fra trening 3 ganger, går plassen til noen andre.

Vennesla Turnforening tilstreber 2 dugnader/lotteri i løpet av året.

Ta stilling til dette ved innmelding i foreningen. Det går evt an å frikjøpe seg fra dette.

Ta alltid kontakt med treneren som har ansvar for ditt barn om det er noe du lurer på, ønsker å informere om angående barnet ditt og/eller trening.

Praktisk informasjon:

Man kan ha to prøvetimer før innmelding. Plassen blir da ledig for andre.

Ved de større partier vil man fordele barna på flere trenere, dvs i grupper på 12.

Dere skal få utdelt trener informasjon på første trening, mangler du dette, ta kontakt med trener på treningen.

  • Det er forbudt med tyggegummi på trening
  • Langt hår må festes i strikk
  • Det er ikke lov å ha på seg smykker, øredobber o.l på trening
  • Medlemmene må ha tøy som det er lett å bevege seg i. Helst ikke tøy med hetter eller snorer som er lett å henge seg fast i.
  • Man må ha med seg vannflaske
  • Man må ta av seg sko før man går inn i hallen. For de partiene som skal ha sko, må man ha lyse såler.
  • Medbrakt mat må spises oppe i andre etasje.
  • Husk å rydde opp etter deg/dere.