Troppsgymnastikk

Frittstående fra 4 klassetrinn

Frittstående er en del av troppsgymnastikk sammen med tumbling og trampett