Om foreningen

Vennesla Turnforening

Om Vennesla Turnforening

Vi er en forening som ble opprettet i 1979 og har med årene vokst seg stadig større. I tillegg til tilbudet om turn til skolebarn har også turnforeningen siden 80-tallet hatt tilbud om fitness trening til voksne, dette tilbudet kalles idag GymX.  

I 2007 kom interessen for den amerikanske sporten cheeleading, og da sendte vi to av dagens trenere på kurs, og på nyåret i 2008 utvidet foreningen sitt tilbud for også å inkludere ungdom.
Det ble først opprettet et cheeeleading-parti for seniorer (fra 16 år og oppover ), og etterhvert som interessen for denne sporten økte, opprettet vi også et cheer-tilbud for junior (fra 13-16 år ). Nå i dag har vi også et tilbud innen cheerleading fra 6 år. Vårt junior og senior deltar i dag i NM og andre konkurranser rundt om i landet, og de gjør det ganske bra. Seniorene våre ble nr 2 i NM våren 2012. Ettersom cheerleading nå har blitt en stor del av foreningen, bestemte vi oss for i 2012 å endre navnet. Så fra våren 2012 ble det nye navnet Vennesla cheer - og turnforening, VCTF.

Innen turn har det også blitt litt konkurranser det siste året. Siden vi ikke hadde et tilbud til de største og flinkeste turnerne våres, ble det opprettet et konkurranseparti, så disse også skulle få litt utfordringer, og dermed synes at turn fortsatt er spennende selv om man blir eldre. Og i den første 3-delte konkurransen endte de opp som kretsmestere.

Vi prøver å følge trendene i samfunnet og ønsket også å tilknytte flere gutter til foreningen og fra 2016 ble partiene Parkour senior og junior opprettet. Vi tok da tilbake det opprinnelige navnet Vennesla Turnforening for å inkludere alle. 

Foreningen drives på dugnad av et styre på totalt syv personer, der fem av personene har ansvar for den daglige driften. 

I 2019 fikk vi støtte til å leie en egen hall, som vi kaller turnfabrikken. Dette var en stor milepæl for foreningen. Da vi tidligere var plassert på ulike offentlige gymsaler, der vi måtte fordele utstyret på de ulike salene, kan vi vi nå av alt utstyr på en plass. Man kan også ha utstyret fremme hele tiden og er ikke avhengig til å bruke treningstiden til å rydde ut og inn av lager. 

Vennesla Turnforening er medlemmer av Vennesla idrettsråd, som ligger under Agder idrettskrets. Over der igjen kommer Norges gymnastikk og turnforbund, som ligger under Norges idrettsforbund. Klikk på logoene deres på forsiden for å se hva de står for.

Foreningen har lagt opp til en felles dugnad og ett lotteri pr semester, pr medlem for medlemmer innen turn og cheerleading. Dette må hver enkelt ta stilling til ved innmeldelse i foreningen.

Vi håper du liker siden vår, og finner det du leter etter. Hvis du lurer på noe, kan du kontakte oss her.

Utøverforsikring

  • Alle utøvere til og med datoen fylte 13 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund

  • De over 13 år har en annen forsikring. Grunnforsikringen omfatter alle medlemmer i NGTF over 12 år (dvs. det året barnet fyller 13 år) som har betalt medlemskontingent og er under 75 år. Konkurranseforsikringen omfatter medlemmer i NGTF som har fylt 9 år og som har betalt medlemskontingent for å kunne konkurrere.  Den kan du lese om her.

  • Cheerleading har en egen forsikring, og en lisens de må betale for å være med på konkurranser. Det kan du lese om her.